sobota, 15 września 2012

Materiały stosowane do kucia matrycowego


Podstawowymi materiałami na odkuwki matrycowe do wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń są konstrukcyjne stale węglowe i stopowe oraz metale nieżelazne i ich stopy .
Najczęściej na odkuwki matrycowe stosuje się materiały wyjściowe w postaci prętów, kęsów, kęsisk i wlewków, a rzadziej w postaci ciekłej.
Odkuwki o dużych wymiarach i dużej masie kuje się najczęściej bezpośrednio z wlewków odlanych w kształcie ostrosłupa ściętego o przekroju sześcio-, ośmio- lub dwunastoboku. Masa wlewka zależy od gatunku stali i może osiągać 5000 kg.
Odkuwki lżejsze wykonuje się przeważnie z kęsów lub prętów walcowanych. Kęsy mają przekrój poprzeczny zbliżony do kwadratu o boku 42÷140 mm. Pręty walcowane mogą mieć przekrój poprzeczny kwadratowy (o boku 6÷120 mm), okrągły (o średnicy 8 ÷ 200 mm) lub prostokątny (o wymiarach 12x 5÷150x 60 mm. Huty dostarczają kęsy o długościach handlowych 2 9 m, a pręty — 3 ÷ 9 m. Niektóre typy odkuwek matrycowych wykonuje się również z kształtowników o różnych przekrojach poprzecznych. Osiąga się przez to znaczne skrócenie czasu kucia, ponieważ odpadają wszystkie operacje pomocnicze, a wykonanie odkuwek ogranicza się tylko do matrycowania.
Pręty o zmiennym przekroju poprzecznym okresowo walcowane. Stosuje się je głównie w produkcji masowej, zwłaszcza pręty o zmiennym przekroju, odpowiednio przystosowanym do kształtu odkuwki. Pręty takie odpowiednio pocięte mogą być matrycowane bez wstępnego przekuwania.
Ciekły metal ma zastosowanie do matrycowania niektórych odkuwek z metali nieżelaznych i z niektórych gatunków stali. Umożliwia oszczędność materiału i skrócenie cyklu wytwarzania (zbyteczne stają się operacje wstępne) oraz zmniejszenie kosztu wykonania.
Kęsiska i kęsy ze stali konstrukcyjnej węglowej i stopowej dostarcza się w stanie surowym bez obróbki cieplnej. Pręty i kształtowniki walcowane na gorąco lub kute ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości dostarcza się w stanie surowym lub normalizowanym. Pręty walcowane na gorąco lub kute ze stali konstrukcyjnej stopowej dostarcza się w stanie surowym, zmiękczonym lub znormalizowanym. Materiał wyjściowy przed nagrzewaniem jest cięty na odcinki odpowiadające masie odkuwki. Różnorodność gatunków stali poddawanych matrycowaniu oraz różnorodności ich kształtów i wymiarów, jak również liczne wymagania stawiane pociętym kawałkom są powodem stosowania różnych metod przecinania.