piątek, 25 marca 2011

Wyroby kute

Najważniejszymi produktami/wyrobami kuźni są
-pręty kute
-odkuwki kute swobodnie pod młotami lub w innych maszynach kuźniczych
-odkuwki matrycowe

Pręty kute wykonuje się najczęściej ze stali stopowych lub wysokostopowych,
-kiedy wymagane jest technologicznie użycie prętów kutych
-kiedy potrzebna jest stosunkowo niewielka ilość
-w przypadku kiedy walcowanie jest nieopłacalne


Pręty o przekrojach małych kuje się pod młotami lub w szybkobieżnych pracach, pręty w większych przekrojach kuje się pod prasami. Powierzchnia prętów kutych powinna być gładka i nie powinna wykazywać wad takich jak pęknięcia, zakucia itp. Standardowe długości prętów wynoszą od 1500 mm do 6000 mm i uzależnione są najczęściej od wielkości przekroju. Dopuszczalne odchyłki wymiarów poprzecznych i długości oraz wielkość naddatków przeznaczonych na obróbkę mechaniczną uwzględnione są w odpowiednich normach.

Odkuwki swobodnie kute mogą być wykonywane ze stali konstrukcyjnych węglowych lub stopowych, ze stali narzędziowych  węglowych i stopowych, ze stali wysokostopowych, ( stal nierdzewna, żaroodporna itd ). Kucie swobodne stosowane jest przy produkcji jednostkowej lub małoseryjnej mniejszych odkuwek oraz przy kuciu odkuwek o dużej masie i dużych rozmiarach. Małe odkuwki kuje się zazwyczaj pod młotami zaś duże w pracach. Odkuwki swobodnie kute mogą mieć najróżniejsze kształty. Mogą to być kostki, krążki, pierścienie, wały proste lub z różnymi odsadzeniami oraz odkuwki o złożonych kształtach takie jak wały korbowe itp.