wtorek, 4 października 2011

Znacznie odkuwek matrycowych w budowie maszynOdkuwki matrycowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Stosuje się je w budowie maszyn i urządzeń oraz służą one do wykonania różnych narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Nie można wyobrazić sobie wykonania współczesnego samolotu samochodu lub traktora bez części kutych. Udział wagowy części kutych wynosi ok. 30% masy całego wyrobu, a często i więcej. Wśród części kutych odkuwki matrycowe mają znaczenie zasadnicze, a zależne od rodzaju wyrobu, wielkości produkcji oraz sposobu wykonania ich udział wynosi 50:80 % .

   Szerokie zastosowanie odkuwek matrycowych tłumaczy się dużymi zaletami recesów kucia matrycowego: wysoką jakością odkuwek, znaczną wydajnością urządzeń stosunkowo wysokim stopniem wykorzystania materiału itd.
   Jakość wyrobów kutych matrycowo jest większa w porównaniu z podobnymi wyrobami wykonanymi innymi metodami obróbki metali. Na przykład, metodami odlewania można wykonać elementy o kształtach bardziej złożonych niż kute, ale są one gorsze pod względem własności. Metal obrobiony plastycznie, a następnie poddany obróbce cieplnej ma najlepsze własności mechaniczne i dlatego najbardziej obciążone części maszyn wykonuje się z odkuwek
   Zalety kucia matrycowego jeszcze bardziej uwydatniają się, gdy porównamy te metodę z obróbką skrawaniem, która od niedawna przewyższała wszystkie inne metody pod względem czystości powierzchni i dokładności wymiarów części. W miarę doskonalenia procesów kucia polepszano znacznie jakość produkcji, uzyskując odkuwki, których czystość powierzchni i dokładności wymiarów części. W miarę doskonalenia procesów kucia polepszano znacznie jakość produkcji, uzyskując odkuwki, których czystość powierzchni i dokładność wymiarów odpowiada uzyskiwanym podczas obróbki skrawaniem. Specjalne procesy kucia matrycowego ( wyciskanie, kalibrowanie ) pozwalają obecnie wykonać odkuwki w 3 klasie dokładności, nadające się do montażu bez obróbki skrawaniem.
  Kucie matrycowe daje znaczne oszczędności materiałowe. Według danych statystycznych zastąpienie obróbki skrawaniem kuciem matrycowym umożliwia na każdy milion ton wsadu 250 000 ton oszczędności metalu. Między innymi tylko z tego powodu udział obróbki skrawaniem w obróbce metali powinien stale ulegać zmniejszaniu, a tam gdzie jest to technicznie uzasadnione powinien być nawet całkowicie zastąpiony kuciem matrycowym. Obróbkę skrawaniem należy stosować tylko w celu zwiększenia gładkości i czystości powierzchni części, gdy nie można tego osiągnąć za pomocą kucia matrycowego.