niedziela, 30 stycznia 2011

Odkuwki

Odkuwka to gotowy produkt procesów kuźniczych, który nie podlega dalszej przeróbce plastycznej, znajdujący zastosowanie w postaci nie obrobionej, obrobionej częściowo lub całkowicie obrobionej skrawanie.

Podstawowymi grupami odkuwek są :
-odkuwki swobodnie kute
-odkuwki matrycowe
-odkuwki specjalne
Szczególnymi parametrami odkuwek są: masa i uzysk, rozróżnia się niżej wymienione parametry:
-masą materiału wstępnego Mw- tak zwanego materiału wsadowego,
-masę wyrobu gotowego Mg, - obrobiony gotowy detal
-masę nominalną odkuwki Mn  zwiększoną w stosunku do masy wyrobu gotowego o naddatki technologiczne oraz naddatki przeznaczone na obróbkę
-masę maksymalną odkuwki Mmax która wykonana jest z dodatnimi dopuszczalnymi odchyłkami- naddatkami
-masę minimalną odkuwki Mmin która wykonana jest z minimalnymi dopuszczalnymi odchyłkami- naddatkami
Rzeczywista masa wykonanej odkuwki Mrz może mieścić się w granicach od Mmin do Mmax
Stosunki odpowiednich mas nazywa się uzyskami, które można podzielić na :
-uzysk kuźniczy Uk = Mg : Mw 
-uzysk obróbki skrawaniem Us = Mg : Mrz
-uzysk całkowity Uc = Mg : Mw lub Uc = Uk x Us